Spotkania niedzielne – godz. 10:45 – ZAPISY ONLINE

W związku z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi uroczystości i zgromadzeń religijnych jesteśmy zobowiązani ograniczyć ilość osób uczestniczących w naszych niedzielnych spotkaniach (1 osoba na 20m2). Zgodnie z treścią Bożego Słowa wierzymy, że podporządkowanie się obowiązującym zasadom prawa jest jedynym właściwym wyjściem – w szczególności jeżeli to prawo działa dla naszego wspólnego dobra.

Prosimy wszystkich chcących przyjechać na nabożeństwo o wysłanie wiadomości mail lub na Facebooku i oczekiwanie potwierdzenia rezerwacji miejsca w formie sms w każdy kolejny piątek w godzinach wieczornych (jeżeli nie otrzymasz smsa w piątek w godz. 19-22:00 musisz poczekać na kolejne spotkanie). Jeżeli nie będziesz na liście a nie będzie wolnych miejsc poniżej limitu – nie zostaniesz wpuszczony na salę!

Wszystkich zapraszamy tradycyjnie na transmisję online (godz. 10:45): LINK (napisz wiadomość mail lub na Facebooku – udostępnimy hasło).

 


Przed przyjściem na nabożeństwo musimy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie kościoła:

  1. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek;
  2. Zakaz bezpośredniego kontaktu i zbierania się w grupach oraz konieczność utrzymywanie min. 2 metrów odstępu między sobą;
  3. Obowiązek dezynfekcji rąk lub umycia rąk (płyn dostępny przy wejściu).

Jeżeli:

  • masz jakiekolwiek niepokojące objawy zdrowotne (gorączka, kaszel itp.)
  • masz styczność z osobami chorymi, wykazującymi objawy lub przebywającymi pod nadzorem/na kwarantannie
  • sam przebywasz pod nadzorem epidemiologicznym lub na kwarantannie

Prosimy nie przychodź na nabożeństwo – spotkajmy się razem online! 

Do zobaczenia!