Nauczania gości

Nauczania gości

Konferencja Wspólny mianownik-Wiesław 24.09.2022

Konferencja Wspólny mianownik-Grzegorz 24.09.2022

Konferencja Wspólny mianownik-Ks.Paweł 24.09.2022

Konferencja”Wspólny mianownik”-Iwonka 24.09.2022