Służby

Służby

Służba modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie
Wierzymy, że zgodnie z obietnicą daną w Bożym Słowie cuda a w tym uzdrowienia i uwolnienia mają mieć miejsce również w dzisiejszych czasach. Odpowiednio przeszkoleni i dysponujący dużym doświadczeniem ludzie zawsze chętnie usłużą modlitwą każdemu potrzebującemu. Wiele osób dzięki Bożej mocy zostało uzdrowionych o czym świadczy blisko setka świadectw zebranych przez nas na piśmie o uzdrowieniach m.in. z raka i chorób serca.

Małe grupy
Spotkania w małych grupach są istotą działalności biblijnego kościoła. Raz w miesiącu kilka osób gromadzi się wraz z prowadzącym aby wspólnie modlić się rozważać Słowo Boże lub po prostu rozmawiać i cieszyć się sobą nawzajem. Podział na grupy dostosowany jest wiekowo tak aby każdy znalazł ciekawy temat do dyskusji i łatwo nawiązał kontakt z innymi. Aktualnie funkcjonuje siedem różnych małych grup.

Modlitwa wstawiennicza
Grupa osób, której zadaniem jest cotygodniowe spotykanie się i modlitwa w sprawach, które Duch Święty wkłada w ich serca. Dwie grupy modlitwy wstawienniczej starają się również wspierać modlitwą wszystkie działania Wspólnoty.

Szkółka dziecięca
We Wspólnocie Jordan nie bagatelizujemy potrzeb najmłodszych członków. Dla dzieci zawsze w trakcie niedzielnego nabożeństwa przygotowywane są specjalne zadania. Podczas gdy dorośli słuchają kazania, dzieci zajmują się zabawą, rysowaniem czy rozmową na temat Bożego Słowa.

Służba uwielbienia
Osoby działające w służbie uwielbienia mają za zadanie służyć swoimi umiejętnościami muzycznymi podczas wspólnego uwielbienia Jezusa Chrystusa. Pieśni, które śpiewają zawsze wyświetlane są na ekranie tak aby każdy mógł dołączyć się do wznoszonej modlitwy.

Służba wzajemnej pomocy
Służba opierająca się na wzajemnym wspomaganiu się w trudnych sytuacjach poprzez przekazywanie sobie ubrań, sprzętu elektronicznego itd. Staramy się również pomagać w sytuacjach, które łatwiej wykonać gdy zaangażuje się więcej osób takich jak remonty, transport mebli itp.

Służba porządkowa
Służba, bez której Wspólnota nie mogłaby funkcjonować. Są to osoby, które dbają o czystość sali, witają przychodzących, sprzedają książki w naszym sklepiku oraz dbają o to by każdy kto nas odwiedzi poczuł się tutaj jak w domu.