Wizja i cel

Wizja i cel

Nadrzędnym celem działalności Kościoła jest głoszenie Ewangelii i prowadzenia życia zgodnego z Pismem Świętym.

Celami kościoła są:

  • doprowadzenie ludzi do poznania Jezusa Chrystusa
  • odnowienie, pogłębianie i rozwijanie życia modlitewnego wiernych Kościoła oraz ludzi nie będących członkami Kościoła
  • rozwijanie więzi między członkami Kościoła
  • propagowanie i promowanie chrześcijaństwa oraz kultury chrześcijańskiej
  • publiczne głoszenie przekonań wynikających z Ewangelii